Merkez Hakkında

Amaç
Merkezin amacı yurtiçi ve yurtdışında müzik, müzik bilimleri ile sahne sanatları ve yayıncılık konuları ile ilgili her alanda bilimsel, sanatsal uygulama ve araştırmalar yapmak, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır.

Vizyon:
Müzik ve sahne sanatları alanları, müzik ve sanat yayıncılığında bilgi teknolojilerinin yüksek hizmet kalitesiyle üretlilen  yayınlar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde AR-GE çalışmaları, seminerler, konferanslar ile  araştırma ve danışmanlık desteği verebilen sanatsal ve kültürel sosyal sorumluluk projelerine imza atan ülkemiz sanatının gelişmesinde önder merkezlerden olmaktır.

Misyon:
Müzik ve sahne sanatları alanlarında ulusal ve uluslararası standartlarda araştırmalar yaparak projeler üretmek, eğitim çalışmaları yapmak, ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek etki gücü yüksek sanat etkinlikleri düzenlemek çağın gerektirdiği donanımlı bilim ve sanat insanlarını araştırmacılığa ve üretime yönelterek müzik ve sanat yayıncılığında ülkemizde tek, dünyada referans gösterilen merkez kurum olmaktır.

FAALİYET ALANLARI

 • Ulusal ve uluslararası müzik ve sahne sanatları kültürü ile eğitimine katkıda bulunmak için akademik ve kültürel topluluklar kurarak bunların faaliyetlerini organize etmek,
 • Müzik, müzik bilimleri ve sahne sanatları alanında yayınlar yapmak.
 • Müzik ve sahne sanatları ile ilgili tüm kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,
 • Müzik ve sahne sanatları ile ilgili eğitim amaçlı temel, orta ve ileri düzeyde mesleki sertifika programları düzenlemek,
 • Konservatuvarın eğitim verdiği her alanda hazırlık kursları düzenlemek,
 • Ulusal müzik ve sahne sanatları kültürü ile ilgili dijital-basılı arşiv ve veri tabanı oluşturmak,
 • Dijital-basılı bülten, dergi ve hakemli dergi yayınları yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda müzik ve sahne sanatları kültürüne katkı sağlayacak konserler, kayıtlar ve yayınlar gerçekleştirmek,
 • Müzik ve sahne sanatları ile yayıncılığı konularında üniversitenin akademik birimlerine hizmet içi eğitimler vermek.
 • Müzik ve sahne sanatları teması çerçevesinde ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, bilgi şöleni, konferans, seminer gibi bilimsel ve sanatsal etkinlikler ile yarışmalar düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası müzik çalgılarının yapımını sağlamak,
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beşevler/ANKARA