Projeler

Tamamlanmışlar

Müzik not defterlerinin hazırlanıp basılması.

Ankara Devlet Konservatuvarı 80. Yıl kitabının hazırlanarak basılması.

Müzik Solfej defterlerinin (bez cilt ve karton kapak) hazırlanarak basılması.

I. Ulusal müzik ve sahne sanatları sempozyumu bildiri kitabının yayına hazırlanarak basılması.

80. Yıl kuruluş ve Kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi (29 Etkinlik tiyatro,konser, yarışma vb.)

Piyanist Doç. Lilian M Tonella Tüzün’ün “Brezilya’da Piyano” adlı kitabının yayına hazırlanarak basılması.

81. Yıl kuruluş ve Kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi (26 Etkinlik tiyatro,konser, bale vb.)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 81. Yıl Uluslararası Kültür Sanat Buluşması.

 

Yürütülenler/Yapılacaklar

Türk bestecilerinin 1930-1976 yılları arasında konservatuvar Yayınları olarak edisyon el yazımı ile yazılmış müzik eserlerinin sayısallaştırılarak dijital ortama aktarılması.

Üniversitemizin, konservatuvar Yaylı Çalgılar Yapım Atölyesi’nde yapılmış kuartet çalgıları (iki keman, bir viyola ve bir viyolonsel) ve daha sonra yapılan iki keman ile 2018 New York Uluslararası “Mondo Yaylı Çalgılar Çalıştayı” nda ve sergi alanında Merkezimizi ve Üniversitemizi temsil etmek.

Üniversitemizin araştırma üniversitesi olması ile birlikte;

“Cumhuriyet dönemi Türk bestecilerinin seçme eserlerinin uluslararası müzik literatürüne kazandırılması araştırma ve alt yapı projesi.”

Merkezimiz bünyesinde müzik yayıncılığının yapılabilmesi;
Nota yazım, basım, sayfa ve kapak tasarım, ciltlerin hazırlanması ile yayıncılık sertifikası alarak Dünya da en az elli konservatuvara dağıtımlarının sağlanması

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beşevler/ANKARA